web page creator software

SCOALA 5 PIATRA-NEAMT

Misiunea Şcolii Nr 5 Piatra Neamţ
Crearea unui mediu European de instruire şi formare personală şi profesională, utilizând o infrastructură modernă şi funcţională, cu dascăli dedicaţi şcolii, ce promovează valorile europene şi calitatea în educaţie.

Prezentarea instituției

Scoala Gimnaziala Nr.5 este construita in cartierul Darmanesti situat în nord estul orasului Piatra Neamt, cartier în care locuiesc peste 30% din cetatenii orasului. Scoala a fost construită în 1974 din nevoia de a cuprinde in sistemul educativ sutele de copii ai cetatenilor repartizati în noul cartier muncitoresc, fiind si in prezent cea mai mare scoală din Piatra Neamt. Scoala are in structura si Grădinita cu program prelungit Nr.12, construita in 1972 care este ca numar de prescolari, cea mai mare gradinita din judet

La 40 ani de existenţă, Şcoala Nr.5 Piatra Neamţ -Şcoala Europeană!

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Clase de învăţământ primar tradiţionale şi alternativa Step By Step.

Lecţii atractive cu programe AEL şi alte softuri educaţionale. Ateliere de scriere proiecte educationale

Şansa de a fi într-o echipă de proiect şi de a participa la mobilităţi extraşcolare.

Pe lângă curriculum obligatoriu, Şcoala nr.5 propune în fiecare an opţionale atractive pe care elevii le aleg în funţie de preferinţe.


ȚINTE STRATEGICE 2012-2016

PDI 2012-2016 Şcoala Nr.5 Piatra Neamt – Echipa de elaborare PDI

Curriculum şi asigurarea calităţii

1. Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor.
2. Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a metodologiilor aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ.
3. Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între cerinţele curriculum-ului naţional şi local şi practica de evaluare. 

Resurse materiale şi umane, dezvoltarea resurselor umane

1. Managementul resurselor materiale şi umane care să asigure creşterea calităţii şi eficienţa activităţii în învăţământ.
2. Stabilirea priorităţilor privind necesarul de investiţii pentru realizarea de construcţii, reabilitări şi dotări pentru cresterea calitatii în educaţie
3. Dezvoltarea resurselor umane prin participarea la stagii de formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar prin programe realizate de Casa Corpului Didactic şi Inspectoratul şcolar;

Relaţii comunitare

1. Consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin creşterea capacităţii instituţiilor şcolare de a absorbi fondurile de finanţare nerambursabilă destinate educaţiei.
2. Antrenarea şcolii în acţiuni cu instituţiile deconcertate interesate de educaţie, pentru concretizarea parteneriatului Şcoală-Familie-Comunitate
3. Promovarea imaginii instituţiei la nivelul comunităţii, la nivel naţional şi internaţional prin proiecte de parteneriat şcolar. 

PROIECTE EUROPENE

New competences for professional development of school educational staff

Stagii de formare pentru 27 cadre didactice
Perioadă de implementare: 2014-2016
Număr referință: 2014-1-RO01-KA101-001675

CAPE


KA2 VET Strategic Partnership
Perioadă de implementare: 2015-2017

Open the Doors

Open The Doors - New Directions in NEET
Key Action - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Perioadă de implementare: 2015-2017

ADULIT

ICT Tools for Adult Literacy - Atelier Grundtvig
Perioada implementare: 2013-2014

A DOUA ȘANSĂ LA EDUCAȚIE, PRIMA ȘANSĂ LA FORMARE PROFESIONALĂ

Stagiu formare Leonardo da Vinci
Elevi A Doua Șansă - Lucrător alimentatie publică
Perioada Implementare: 2013-2014

ENEWAY

Proiect Comenius Multilateral
Perioada Implementare: 2010-2012

SHARE THIS PAGE!

Scoala 5 Piatra Neamt

ADRESĂ
1 Decembrie 1918, 32
Piatra-Neamț, Neamț 610231

CONTACT
[email protected]
Telefon: +4 0233224508
Fax: +4  0233224508