Mobirise Website Maker

SCOALA 5 PIATRA-NEAMT

Misiunea Şcolii Nr 5 Piatra Neamţ
Crearea unui mediu European de instruire şi formare personală şi profesională, utilizând o infrastructură modernă şi funcţională, cu dascăli dedicaţi şcolii, ce promovează valorile europene şi calitatea în educaţie.

Procedura de selectie participanti mobilitate proiect Erasmus+, Arta si emotii
07.03.2017

Posturi Titularizare ocupate/neocupate 28.02.2017

LISTA CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE

Prezentarea instituției

Scoala Gimnaziala Nr.5 este construita in cartierul Darmanesti situat în nord estul orasului Piatra Neamt, cartier în care locuiesc peste 30% din cetatenii orasului. Scoala a fost construită în 1974 din nevoia de a cuprinde in sistemul educativ sutele de copii ai cetatenilor repartizati în noul cartier muncitoresc, fiind si in prezent cea mai mare scoală din Piatra Neamt. Scoala are in structura si Grădinita cu program prelungit Nr.12, construita in 1972 care este ca numar de prescolari, cea mai mare gradinita din judet

ȚINTE STRATEGICE 2012-2016

PDI 2012-2016 Şcoala Nr.5 Piatra Neamt – Echipa de elaborare PDI

Curriculum şi asigurarea calităţii

1. Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor.
2. Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a metodologiilor aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ.
3. Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între cerinţele curriculum-ului naţional şi local şi practica de evaluare. 

Resurse materiale şi umane, dezvoltarea resurselor umane

1. Managementul resurselor materiale şi umane care să asigure creşterea calităţii şi eficienţa activităţii în învăţământ.
2. Stabilirea priorităţilor privind necesarul de investiţii pentru realizarea de construcţii, reabilitări şi dotări pentru cresterea calitatii în educaţie
3. Dezvoltarea resurselor umane prin participarea la stagii de formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar prin programe realizate de Casa Corpului Didactic şi Inspectoratul şcolar;

Relaţii comunitare

1. Consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin creşterea capacităţii instituţiilor şcolare de a absorbi fondurile de finanţare nerambursabilă destinate educaţiei.
2. Antrenarea şcolii în acţiuni cu instituţiile deconcertate interesate de educaţie, pentru concretizarea parteneriatului Şcoală-Familie-Comunitate
3. Promovarea imaginii instituţiei la nivelul comunităţii, la nivel naţional şi internaţional prin proiecte de parteneriat şcolar. 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Preșcolari: Program normal - 3 grupe de copii
                     Program prelungit - 8 grupe de copii
Grădinița PP Nr.12 Piatra Neamț, str. C.Mătase Nr.9 Piatra Neamț
Învățământ primar Tradițional și Alternativa Step by step:
21 clase de elevi 5 clase de elevi clasa pregătitoare - clasa a IV-a
Învățământul secundar inferior 15 clase de elevi

Programul ”A Doua Șansă” 2 grupe de cursanți
        Programul „A doua şansă” are drept scop sprijinirea persoanelor cu vârsta de peste 14 ani care nu au finalizat învăţământul gimnazial, astfel încât acestea să îşi poată completa şi finaliza educaţia de bază din cadrul învăţământului obligatoriu, precum şi pregătirea pentru obţinerea unei calificări profesionale într-un anumit domeniu.

La 40 ani de existenţă, Şcoala Nr.5 Piatra Neamţ -Şcoala Europeană!

PROIECTE EUROPENE

New competences for professional development of school educational staff

KA101 Stagii formare cadre didactice
 2014-2016
2014-1-RO01-KA101-001675

CAPE


KA202 Strategic Partnership
Perioadă de implementare: 2015-2017
2015-1-PL01-KA202-016802

Open the Doors

 Key Action 201 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
 2015-2017
2015-1-ES01-KA201-015807

Art and emotion

Key Action 201 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
2016-2018
2016-1-ES01-KA219-025128

ADULIT

ICT Tools for Adult Literacy - Atelier Grundtvig
Perioada implementare: 2013-2014

A DOUA ȘANSĂ LA EDUCAȚIE, PRIMA ȘANSĂ LA FORMARE PROFESIONALĂ

Stagiu formare Leonardo da Vinci
Elevi A Doua Șansă - Lucrător alimentatie 
Perioada Implementare: 2013-2014

ENEWAY

Proiect Comenius Multilateral
Perioada Implementare: 2010-2012

SHARE THIS PAGE!

ADRESĂ
1 Decembrie 1918, 32
Piatra-Neamț, Neamț 610231

CONTACT
[email protected]
Telefon:  +4 0233224508
Fax:         +4  0233224508